Topmenu

Baglæns planlægning

Det kan være meget motiverende og samlende for jer som team, hvis I har et klart billede af, hvor I skal hen – og især hvis I har et fælles billede af, hvordan I kommer derhen.

Baglæns planlægning handler om at kigge langt ud i fremtiden og så forestille sin trinene derhen. Det er ikke som sådan en plan, men snarere en visualiseringsøvelse.

I kan lave den fælles i teamet, men det kan også være en god idé at lade den enkelte lave den individuelt først. Det kan give et billede af, om I tænker forskelligt.

Øvelsen har en tendens til at få de praktisk orienterede til at tænke mere visionært og de meget visionære til at tænke lidt mere på de første trin.

Øvelsen

Baglæns planlægning foregår således:

Forestil jer, at I i om 7 år er blevet nomineret til en iværksætterpris for den måde I har været i stand til at skabe en succesfuld virksomhed som et forbillede for andre iværksættere (Man kan være et forbillede på mange forskellige måder).

I bliver bedt om at holde en kort tale på max. 2 minutter, hvor I fortæller om:

  1. Aktuel status – Jeres virksomhed på tidspunktet for talen – altså om 7 år: Hvordan ser den ud? Hvad sælger den? Til hvem? Og hvad er planerne for fremtiden.
  2. Vejen frem mod jeres succes – beskriv 5 vigtige milepæle mod der hvor du er nu. Fx illustreret med skelsættende begivenheder eller initiativer. Noget der skete for jer eller noget I selv gjorde.
  3. Nøglen til din succes – vigtige principper i jeres virksomhed, som I har hold fast i, og som har været vigtig for jeres succes.
  4. Nøglepersoner – tak en person, som har betydet særligt meget for jeres succes om 7 år – udover familien.

Hvis alle i teamet laver ovenstående øvelse, så prøv at sammenligne:

  • Er I enige om ambitionerne og hvor meget tror I hver især på det?
  • Er I enige om vejen – hvad skal der gøres, i hvilken rækkefølge og hvilke principper er vigtige samt hvilke personer, der vil være afgørende?

Det er godt, hvis I kan nå frem til et fælles billede, men det kan ikke altid lade sig gøre i første omgang.

Fokuser i første omgang på at blive bevidste om de forskellige billeder af projektet, som I hver især går rundt nødvendigvis at forsøge at blive enige.

Jeres individuelle billeder kan udvikle sig hen af vejen og måske nærme sig hinanden.