Topmenu

Kanvas DK - Kanaler bmg

Distributionskæden

Hvis der er flere led mellem jeres virksomhed og slutkunden, kan det være relevant at tegne den samlede distributionskæde.

Denne øvelse er især relevant, når I skal beregne kanalomkostninger.

 

Visse produkter sælges fx til en importør, som sælger videre til butikker, der sælger til slutbrugeren.

Skitser derfor hvordan jeres produkt kommer ud til slutkunden med angivelse af alle mellemled.

Skitser evt. flere alternative eller parallelle kanaler – og angiv hvilket kundesegment kanalerne primært betjener.