Topmenu

Driftsbudget

Driftsbudgettet er kort beskrevet en opstilling af en virksomheds omkostninger og indtægter, samt en beregning af det forventede resultat. På en simplificeret måde ser driftsbudgettet ud som herunder:

Omsætning
– Variable omkostninger
= Bruttofortjeneste/dækningsbidrag
– Faste omkostninger (lokaler, administration osv.)
– Afskrivninger
– Renter
= Nettoresultat

 

Det er vigtigt, at driftsbudgettet bliver sat op på en måde, hvorpå det illustrerer hvordan virksomhedens hænger sammen. Det er derudover meget almindeligt at lave 3 varianter af driftsbudgettet: et forventet, et pessimistisk og et optimistisk budget.

Søges der investorerer til projektet/virksomheden, bør der laves driftsbudgetter for hele perioden hvori investeringen skal ligge – dette betyder at budgetterne godt kan komme til at skulle strække sig en del år ud i fremtiden. Med henblik på likviditetsbudgettet – og ens eget overblik – bør der i opstartsfasen laves driftsbudgetter på månedsbasis.

Hent skabelon til driftsbudgettet