Topmenu

Kanvas DK - Kunder bmg

Kundesegmenter

Så snart I har defineret, hvad I vil sælge – eller måske endda før – er det vigtigt at begynde at forstå, hvilke kundesegmenter, der er mest relevante for jer, og hvem der vil have størst værdi af jeres løsning.

I nedenstående videoer (i alt 28 minutter) gennemgår Steve Blank valget af kundesegmenter…

Hvorfor segmentering?

Når man spørger iværksættere om, hvem der er deres primære kundesegmenter, vil svaret ofte være noget i stil med “alle mellem 18 og 60 år”. Når man skal vælge hvor man skal fokusere sin markedsføring er det bare ikke nogen særlig brugbar afgrænsning. Slet ikke da der ikke er nogen geografisk afgrænsning.

Segmenteringen kan laves med henblik på at målrette markedsføringen, vælge de rigtige kanaler, finde den rigtige pris, tilpasse produktet eller måske finde de mest relevante samarbejdspartnere. I det hele taget bør forretningsmodellen tilpasses det eller de segmenter man vælger.

Segmentering handler således ikke så meget om at fravælge kunder, men mere om at forstå, at kunder er forskellige.

Segmenteringskriterier

Hvordan I segmenterer jeres mulige kunder afhænger af projektet, men jeres segmentering giver mest mening, hvis forskellige segmenter kræver forskellige forretningsmodeller – altså at de måske kræver forskellige ting af løsningen, at de handler forskellige steder etc.

Nogle eksempler på segmenteringskriterier er:

 • Problem og behov – segmenter som har ensartede problemer og behov.
 • Alder
 • Køn
 • Job og uddannelse
 • Geografi
 • Livsfaser
 • Kontekst – personer i en bestemt situation
 • Passion
 • Livsstil og værdier

…og når I sælger til virksomheder:

 • Branche (når I sælger til virksomheder)
 • Størrelse

 

Kundeprototyper (personas)

For at komme dybere i forståelsen af jeres kundesegmenter er én af de mest relevante øvelser at udvikle kundeprototyper (personas).