Topmenu

burgers

PRODUKT coaching

 Hvad er den optimale løsning på problemet?

Blot fordi man har identificeret et reelt problem, er det ikke sikkert at kunderne vil købe alt hvad man kommer med.

Dette forløb fokuserer på at finde den løsning – det produkt eller den service – som kunden vil blive begejstret for og være villig til at betale en rimelig pris for.

Det handler ikke om at pleje vores eget ego og vise hvad vi kan, men om at bruge kræfterne på det, som tilstrækkeligt mange kunder vil betale for.

 

Hvad?

Dette forløb indeholder følgende hovedelementer:

  1. Formulere antagelser om, hvad løsningen skal kunne gøre for kunden og hvordan det skal gøres.
  2. Designe og udvikle en løsning, som kan bruges til at afprøve disse antagelser (Minimum Viable Product).
  3. Visualisere eller udvikle prototype, demo eller lignende (jo, man kan godt lave service som prototype).
  4. Designe tests, der kan afprøve vore antagelser.
  5. Gennemføre tests, evaluere resultater og revidere løsning.

Hvem?

Forløbet egner sig til teams, der gerne vil have afprøvet løsningen i en lidt rå form inden det egentlige udviklings- eller salgsarbejde sætter ind.

Især hvis man har høje udviklingsomkostninger eller lang udviklingstid er det væsentligt at få afklaret, at man ikke spilder tid og penge.

For services eller andet, der ikke kræver væsentlige udviklingsomkostninger eller –tid, kan denne fase evt. flyde sammen med en tidlig salgsfase.

Det giver mest mening, hvis man også har fået bekræftet hos kunderne, at man faktisk løser et reelt problem.

 

Hvorfor?

Efter gennemførelse af dette forløb, vil jeres udbytte være:

  • Klarhed over, hvorvidt kunderne ser jeres produkt/service er en løsning på problemet.
  • Klarhed over hvilke kundesegmenter, der er mest købelystne.
  • Klarhed over hvilke egenskaber og funktioner ved jeres løsning, som kunderne er mest begejstrede for.
  • Inspiration til udvikling af løsningen, så den passer bedre til det, som kunderne vil betale for.

 

Forberedelse og forudsætninger

Gennemførelse af dette forløb forudsætter, at I har afprøvet, om der faktisk er et problem at løse. Hvis ikke der er et reelt problem eller et stærkt behov, er der ingen grund til at arbejde på udvikling af løsningen.

Inden vi går I gang forventer vi desuden, at I har gjort jer nogle overvejelser om jeres løsning. Til inspiration er der en række øvelser på:

http://pro-programmet.dk/portfolio-gallery/losning/

Vi forventer ikke, at I har forberedt jer gennem alle løsninger, men i alt fald de 3-4 mest relevante. Fx Produktvision, Egenskaber – fordele – udnytte, Kundeværdi og Lanceringsplan.