Topmenu

Test serviceleverance

At kunde vil købe jeres produkt eller service, er ikke ensbetydende med, at leverancen er profitabel for jer. Forbrug af tid, transport og andre ressourcer kan gøre en efterspurgt service til en dårlig forretning.

Afprøv derfor i praksis det reelle ressourceforbrug i forhold til prisen.

5 trin i processen kunne være:
  1. Opstil en forventet og tilfredsstillende kalkulation på en typisk serviceleverance – eller flere alternative, hvis der er flere kategorier.
  2. Vælg i første omgang 10 forskellige leverancer at afprøve.
  3. Fra første kontakt med kunden noteres ALLE aktiviteter og tidsforbruget på dem, kørte km, andre medgåede ressourcer – herunder evt. opgaver udført af betalte partnere.
  4. Gennemfør en efterkalkulation af dækningsbidraget på den enkelte ordre.
  5. Sammelign forventet og realiseret. Hvis det realiserede ikke er tilfredsstillende, så hæv prisen eller find metoder til at optimere processen og leverancen – eller drop produktet.

 

Selvom ovenstående er orienteret mod serviceleverancer, så er testen også ofte relevant ved leverance af fysiske produkter til slutkunder. Tids- og ressourceforbrug på småforsendelser kan hurtigt gøre indhug i fortjenesten.