Topmenu

Kanvas DK - Kanaler bmg

Værdi for kanaler

Antallet af hyldemeter er begrænset i butikker, og der er grænser for, hvor mange produkter en værdiskabende mellemhandler kan være ekspert i.

Og nøgternt økonomisk set er en distributionskanal primært interesseret i at bruge energien på de produkter, der giver størst fortjeneste i forhold til salgsindsats og -omkostninger.

Derfor bør I overveje, hvordan I forventer, at jeres salgs- og distributionskanaler får udbytte af at være kanal for jeres produkter. Nogle eksempler kan være:

  • Høj fortjeneste.
  • Hurtig omsætning.
  • Udbytte noget, som konkurrenterne ikke kan.
  • Give status til distributøren.
  • Generere mersalg af andre produkter.