Topmenu

Evaluering og selvscreening

Efter gennemførelsen af tests er det tid til at gøre status. Var jeres antagelser korrekte? Oplevede kunderne rent faktisk et problem? Var de begejstrede for løsningen? Og var de mest begejstrede faktisk jeres primære målgruppe – eller var det nogle helt andre?

Evalueringen og selvscreeningen handler grundlæggende om at kigge kritisk på

  • Hvad var vores antagelser?
  • Hvad viste testen? Holder vores antagelser?
  • Er testen troværdig og be- eller afkræfter den reelt vore antagelser? Eller skal vi teste mere eller prøve anderledes eller supplerende tests?
  • Hvad bør konsekvensen af testresultatet være?

Mod afslutningen af hver fase, eller efter gennemførelsen af en serie tests, gøres der status over projektets antagelser: Hvilke holder? Hvilke må afvises? Hvilke er stadig usikre?

Til det formål har PRO-programmet udviklet et visuelt, dynamisk og struktureret værktøj til gennemførelse af evaluering og selvscreening. Værktøjet består af:

  • Screeningkanvas til hver fase.
  • Screeningkort med angivelse af de vigtigste hypoteser.

 

Fase 0

I Fase 0 vil screeningen primært bestå i en afklaring af…

  • Om det problem, som teamet ønsker at løse eller det behov, som man ønsker at dække, er reelt og stærkt nok til at vil betale for en kommerciel løsning.
  • Om den løsning, som man påtænker at tilbyde, svarer til det som kundeemnerne ønsker.
  • Om markedet er stort nok.
  • Om forretningsmodellen synes holdbar – eller om der skal søges efter alternative forretningsmodeller.

 

Screening Canvas - fase 0 v2

Fase 1

Screening Canvas - fase 1

 

Fase 2

I Fase 2 vil screeningen primært bestå i en afklaring af…

 

Screening Canvas - fase 2

Fase 3

I Fase 3 vil screeningen primært bestå af en afklaring af…