Topmenu

Screening til Fase 1

Ved overgangen fra Fase 0 til Fase 1 screener vi jeres projekt på fire hovedområder.

Screeningen fokuserer på, om I har en klar beskrivelse af:

  • Løsningen – hvad vil I sælge?
  • Salg – hvem vil I sælge til og hvordan?
  • Organisation – hvordan vil I frembringe og levere?
  • Penge – har I identificeret og estimeret de centrale nøgletal i forretningsmodellen?

Det vi lægger vægt på i screeningen kan generelt bskrives således:

  • Kundeforståelse – en grunding indlevelse i de potentielle kunders situation, problemer og behov. Herunder mindst tre kundecases baseret på kontakt med virkelige personer/virksomheder. Sandsynliggørelse af at målgruppen er attraktiv.
  • Produktvision – en både kort- og langsigtet vision for produktet eller ydelsen og det totale koncept med tydeligt afsæt i kundens problem og behov.
  • Forretningsmodellen – en konsistent forretningsmodel – eller evt. flere alternative, der tydeligt viser hvordan produktet skal sælges, hvordan det skal frembringes og hvordan man tjener penge. Desuden en sandsynliggørelse af, at forretningsmodellen er skalérbar.
  • Budgetmodellen – en økonomisk simulation af forretningsmodellen med eksplicitte forudsætninger, der sandsynliggør, at virksomheden kan skabe mindst 5 nye arbejdspladser indenfor 5 år.
  • Teamet – en teamkontrakt, der viser teamets indbyrdes aftaler og ambitioner. Desuden skal der vises en form for konkret forpligtelse. Det kan være en økonomisk investering, et konkret “offer” etc.

Screeningen gennemføres af ledelsen for PRO-Programmet.