Topmenu

Screening til fase 0

Fase 0 er en forberedende fase til det egentlige inkubatormiljø. Det er her personer, teams og projekter forberedes inden den egentlige iværksættelse.

Fasen er i høj grad en afklaringsfase for ufærdige idéer og uklare muligheder. Derfor handler optagelse primært om motivation, værdier og ressourcer.

Screening

De primære screeningskriterier ved optagelse i programmet er de fire værdier for miljøet:

 • DRIVE handler om at skabe vækst og udvikling. Vi er der for at vinde kampen på det globale marked, som betjener nuværende og fremtidige kunder samtidig med, at det skal være ”great fun”. Fornemmelse og forståelse af ”sence of urgency” skal gennemstrømme miljøet.
 • DARE handler om at turde tænke nye tanker og prøve dem af. Værdien bygger også på lysten til at udvide sit netværk og lysten til at knytte kontakter.
 • SHARE symboliserer en netværkstankegang. Vi udveksler erfaringer og gode ideer på tværs – vi bidrager til et innovationsfællesskab.
 • CARE handler om den måde, vi omgås hinanden og vores ideer på. Vi tager ansvar – ikke kun for os selv – men også for andre.

 

DRIVE

Screening af deltagernes DRIVE vil primært være baseret på en kort ansøgning og en personlig præsentation og interview. Den enkelte ansøgers energi vurderes på baggrund af:

 1. Problem man vil løse/behov man vil dække – hvor vigtigt er det?
 2. Forventet målgruppe for løsningen – hvor stort er potentialet?
 3. Ambition og tidsperspektiv for projektet – hvor travlt har man?
 4. Personlig motivation – hvor kommer den indre nødvendighed fra?

I ansøgning og præsentation inkluderes desuden en kortfattet plan for de næste 3 mdr.:

 1. De vigtigste mål for de næste ca. 3 måneder
 2. Forventede aktiviteter
 3. Afsat tid pr. uge.

Ovenstående indleveres i form af en ansøgning på max 2 sider.

Personlig/team præsentation: Ansøgere skal overbevise om berettigelse til optagelse ved en personlig præsentation/teampræsentation.
På baggrund af den skriftlige ansøgning, præsentation og en personlig samtale kan deltagere optages i Fase 0.

Stagegate

Denne fase betragtes afsluttet, når projektet opfylder følgende kriterier:

 • Produktet og en potentiel udviklingsvej for det samlede produkttilbud er beskrevet.
 • Potentielle kundesegmenter er beskrevet.
 • Forretningsmodellen som helhed er beskrevet – på kort og langt sigt.
 • En simpel budgetmodel er opstillet.
 • Antagelser, milepæle og aktiviteter for fase 1 er foreløbig beskrevet

Desuden skal teamet opfylde følgende kriterier:

 • Den enkelte skal have forpligtet sig til projektet og teamet i mere end ord…
 • Teamet skal have en plan for afdækning af kompetencer.
 • Teamet skal have en klar rollefordeling.