Topmenu

Mentor

Personer, der skal fungerer som mentorer, i advisory boards, bestyrelse og lignende skal også igennem en screening.

Baggrundskriterier

For at kunne komme i betragtning som mentorer o.lign. skal man på forhånd opfylde en række grundlæggende kriterier:

 • Vækstiværksætter – man skal selv have etableret en virksomhed og skabt vækst i den. Man skal med andre ord have gjort det selv, som man skal hjælpe andre med. “Been there, done that”.
 • Mentor- og rådgivererfaring – man skal have erfaring med at være mentor eller sidde i bestyrelse og advisory boards i iværksættervirksomheder. Herunder en forståelse af, at man i lige så høj grad hjælper nogle mennesker med at udvikle sig, som man skaber en vækstvirksomhed.
 • Relevant brancheerfaring og -netværk – man skal have en branchebaggrund, der er nyttig i forhold til de iværksætterprofiler, der aktuelt er på programmet. Herunder et relevant netværk.
 • Rette motivation – mentorer skal have den rette motivation for at deltage. Det vil sige, at de skal kunne se et personligt udbytte af at involvere sig dybt og hjælpe nye vækstvirksomheder på vej. Det vil sige at mentorer, der firkantet sagt ser det som en adspredelse fra golfbanen eller en supplerende indtægt skal fravælges.

 

Rekruttering

Der opbygges ikke på forhånd en mentordatabase med risiko for at skuffe en lang række mentorer, som aldrig bliver tilvalgt. Man kan således heller ikke kunne henvende sig for at blive mentor.

I stedet udvælges mentorer i samarbejde med det enkelte team:

 • Teamet udpeger nogle emner i samarbejde med coach og evt. via samarbejdspartnere som CONNECT Denmark.
 • Valg af mentor bruges som problemstilling i en action learning workshop.

Rekruttering vil således ske som nedenstående proces:

 • Et team er modent til mentor
 • Emner findes i samarbejde med coach, partnere eller øvrige deltagere
 • Emner screenes i dialog med førnævnte
 • Relation etableres og igangsættes
 • Erfaringer evalueres
 • Mentor evalueres ift. andre forløb.

 

Træning

Når der er opbygget en gruppe af f.eks. 6-8 mentorer, etableres en action learning gruppe, hvor mentorerne diskuterer hinandens problemstillinger i forhold til coaching af vækstiværksættere.

I denne gruppes workshops can man evt. involvere

 • Iværksætterteamet som bruger den enkelte mentor, hvis problemstilling diskuteres.
 • Eksterne iværksættere eller alumner.
 • Mentorer udenfor netværket.