Topmenu

Scenario – teambuilding

For at kæde ovenstående sammen, er der nedenfor konstrueret et tænkt scenario. Det kunne være indenfor udviklingen af velfærdsteknologi.

Scenario - Teambuilding

 

  1. Projektemne – PRO programmet har bl.a. defineret udvikling af velfærdsteknologi, som kan gøre det lettere og billigere at have lungepatienter med behov for kunstig ilt i eget hjem.
  2. I forbindelse med et tværfagligt projekt mellem sygeplejersker, antropologer og ingeniører (A, B og C) resulterede i en grundig undersøgelse af de situationer, der skaber problemer i dag og hvad det er, der gør løsningen dyr. På den baggrund kom man frem til et løsningsforslag, som nok var en forbedring, men kun marginalt. Man fik en god karakter for projektet – især på grund af feltstudierne, men manglede lysten til at gå videre med projektet og gave PRO programmet lov til at gå videre med resultaterne.
  3. Et par ingeniører (D og E) henvender sig og efterspørger et godt projekt. De får præsenteret nogle alternativer, men får lyst til at gå videre med løsningen til lungepatienter, da de tror på, at de kan komme op med en bedre løsning. Og det gør de så i en grad, så Universitetshospitalet og Kommunen roser løsningen. Det betyder, at de ikke helt kan slippe projektet.
  4. Ingeniørerne har – via PRO programmet – haft kontakt til projektets ophavsmænd, og sygeplejersken (C) virkede som den eneste som om hun ikke helt havde sluppet projektet. Hun bliver derfor inviteret til at gå videre med projektet sammen med ingeniørerne. De er alle netop dimitteret, men kun sygeplejersken har fået job, så ingeniørerne ønsker at bruge ledighedsperioden til at arbejde videre med projektet.
  5. Da de imidlertid ikke er så stærke på den forretningsmæssige del, vil de gerne have en stud.merc. eller lignende, der kan hjælpe dem med den del. Gennem PRO programmet søger de en studerende, der har lyst til at have forretningsudvikling for en iværksættervirksomhed som projektemne. PRO programmet søger i eget netværk og gennem kontakt til uddannelserne, og finder et par emner, hvoraf man vælger F, som er tæt på sidste år af cand.merc. og tiltrukket af iværksættermiljøet. Han har bare aldrig selv haft den gode idé.

Og hvad der så siden skete…

… projektet gik i stå fordi teammedlemmerne fik jobs og ikke heller ikke var helt enige om ejerskab. PRO programmet beholdt projektet i sin portefølje mod at tilbyde licensaftale eller lignende til personer, der ønsker at overtage projektet.

…hele teamet fortsætter med projektet, men sygeplejersken er primært med som rådgiver og bestyrelsesmedlem og deltager ikke i den daglige drift.

…ingeniørerne vælger som de eneste at fortsætte. E har gode leder- og kommunikationsevner, mens D er teknikeren. De vælger at få en mentor til at hjælpe dem med det forretningsmæssige.